ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดพะเยา

งดแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดพะเยา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดพะเยา

ค้นพบ 6 รายการ


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,500,000
ขนาด : 0-3-76
ที่ตั้ง : น้ำแวน เชียงคำ พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,403,000
ขนาด : 1-0-14
ที่ตั้ง : เชียงแรง กิ่งภูซาง พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,304,000
ขนาด : 0-2-94
ที่ตั้ง : ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : 2,484,000
ขนาด : 1-0-26
ที่ตั้ง : หย่วน เชียงคำ พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 434,000
ขนาด : 0-0-76
ที่ตั้ง : สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 535,000
ขนาด : 1-3-86.2
ที่ตั้ง : ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยาอำเภอในจังหวัดพะเยา

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกรุงไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดพะเยา เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพะเยา ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพะเยา ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกรุงไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดพะเยา