ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารออมสิน ในจังหวัดพะเยา

งดแสดงราคา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารออมสิน หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดพะเยา

ค้นพบ 27 รายการ


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 470,000
ขนาด : 0-1-31
ที่ตั้ง : นาปรัง ปง พะเยา


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : 1,250,000
ขนาด : 1-0-85
ที่ตั้ง : - ภูซาง พะเยา


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : 1,250,000
ขนาด : 1-0-85
ที่ตั้ง : - ภูซาง พะเยา


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : 1,250,000
ขนาด : 1-0-85
ที่ตั้ง : - ภูซาง พะเยา


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : 1,250,000
ขนาด : 1-0-86
ที่ตั้ง : - ภูซาง พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 800,000
ขนาด : 0-2-82
ที่ตั้ง : ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,200,000
ขนาด : 0-0-75
ที่ตั้ง : บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,000,000
ขนาด : 1-2-6
ที่ตั้ง : ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,200,000
ขนาด : 0-1-98
ที่ตั้ง : ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,800,000
ขนาด : 0-1-5
ที่ตั้ง : ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 3,800,000
ขนาด : 0-1-135
ที่ตั้ง : แม่ต๋ำ เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,000,000
ขนาด : 0-0-9.1
ที่ตั้ง : เวียง เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,050,000
ขนาด : 0-1-31.2
ที่ตั้ง : แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,000,000
ขนาด : 0-0-93
ที่ตั้ง : อ่างทอง เชียงคำ พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,290,000
ขนาด : 0-0-78
ที่ตั้ง : ปง ปง พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 700,000
ขนาด : 0-0-92
ที่ตั้ง : ห้วยยางขาม จุน พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,200,000
ขนาด : 0-1-13
ที่ตั้ง : - ภูกามยาว พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 4,950,000
ขนาด : 0-2-69
ที่ตั้ง : ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 4,530,000
ขนาด : 0-2-76
ที่ตั้ง : ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 5,000,000
ขนาด : 0-0-28.9
ที่ตั้ง : ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยาอำเภอในจังหวัดพะเยา

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารออมสิน บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดพะเยา เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพะเยา ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพะเยา ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารออมสิน ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดพะเยา