ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในจังหวัดพะเยา

งดแสดงราคา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดพะเยา

ค้นพบ 50 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,180,000
ขนาด : 176 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,400,000
ขนาด : 50 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ต๋อม เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,370,000
ขนาด : 60 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,145,000
ขนาด : 50.6 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ต๋อม เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,010,000
ขนาด : 55.3 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,760,000
ขนาด : 98 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,570,000
ขนาด : 114 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,655,000
ขนาด : 1,301 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,425,000
ขนาด : 88 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 825,000
ขนาด : 173 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,175,000
ขนาด : 1,313 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,225,000
ขนาด : 393 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ดงเจน ภูกามยาว พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 5,345,000
ขนาด : 2,400 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,930,000
ขนาด : 68 ตร.ว.
ที่ตั้ง : เชียงบาน เชียงคำ พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 765,000
ขนาด : 63 ตร.ว.
ที่ตั้ง : สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 555,000
ขนาด : 109 ตร.ว.
ที่ตั้ง : สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 425,000
ขนาด : 148 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ปง ปง พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 800,000
ขนาด : 84 ตร.ว.
ที่ตั้ง : คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 3,000,000
ขนาด : 16.7 ตร.ว.
ที่ตั้ง : เวียง เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,595,000
ขนาด : 45.1 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ภูซาง พะเยาอำเภอในจังหวัดพะเยา

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารอาคารสงเคราะห์ บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดพะเยา เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพะเยา ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพะเยา ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดพะเยา