ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพะเยา

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดพะเยา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดพะเยา

ค้นพบ 131 รายการ


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-42.00
ที่ตั้ง : ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-63.00
ที่ตั้ง : บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-13.00
ที่ตั้ง : บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-60.00
ที่ตั้ง : แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-87.00
ที่ตั้ง : อ่างทอง เชียงคำ พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-84.00
ที่ตั้ง : ดงเจน ภูกามยาว พะเยา


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-78.00
ที่ตั้ง : บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-9.00
ที่ตั้ง : แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 19-3-95.00
ที่ตั้ง : ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-14.00
ที่ตั้ง : แม่ต๋ำ เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-79.30
ที่ตั้ง : แม่กา เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : เครื่องจักร
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-0.01
ที่ตั้ง : หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-90.30
ที่ตั้ง : ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-10.00
ที่ตั้ง : ภูซาง ภูซาง พะเยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-40.50
ที่ตั้ง : หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 11-3-86.00
ที่ตั้ง : หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-87.90
ที่ตั้ง : บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-70.00
ที่ตั้ง : หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-43.20
ที่ตั้ง : หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-58.00
ที่ตั้ง : เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยาอำเภอในจังหวัดพะเยา

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดพะเยา เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพะเยา ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพะเยา ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดพะเยา