ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดพะเยา

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดพะเยา
ขายขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดพะเยา

ค้นพบ 12 รายการ


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-93.00
ที่ตั้ง : บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-92.70
ที่ตั้ง : ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-14.00
ที่ตั้ง : แม่ต๋ำ เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-3-79.00
ที่ตั้ง : ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-3-0.00
ที่ตั้ง : สบบง ภูซาง พะเยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-23.00
ที่ตั้ง : ลอ จุน พะเยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-3-62.00
ที่ตั้ง : ลอ จุน พะเยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-26.00
ที่ตั้ง : บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 13-2-93.00
ที่ตั้ง : คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 11-2-38.00
ที่ตั้ง : หงส์หิน จุน พะเยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-8.00
ที่ตั้ง : บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยาอำเภอในจังหวัดพะเยา

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินว่างเปล่าหลุดจำนอง ที่ดินว่างเปล่าธนาคารยึด จังหวัดพะเยา เช็คที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดพะเยา ค้นหาที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดพะเยา ขายที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินว่างเปล่ากรมบังคับคดี จังหวัดพะเยา