ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดพะเยา

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดพะเยา
ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดพะเยา

ค้นพบ 9 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-87.90
ที่ตั้ง : บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-90.30
ที่ตั้ง : ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-43.20
ที่ตั้ง : หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-70.00
ที่ตั้ง : หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-58.00
ที่ตั้ง : เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-40.50
ที่ตั้ง : หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-10.00
ที่ตั้ง : ภูซาง ภูซาง พะเยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-1-0.00
ที่ตั้ง : อ่างทอง เชียงคำ พะเยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 11-3-86.00
ที่ตั้ง : หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยาอำเภอในจังหวัดพะเยา

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดพะเยา เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดพะเยา ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดพะเยา ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดพะเยา